Prag, 2005

41:41:47 min, Ton/ sound S. Schobinger