Berlin 2000

18:28 min, Ton/ sound: Pe Lang

Dawa 2001

53:21 Min, Ton / Sound : S. Schobinger

New York 1999

28:53 min, Ton / sound: Pe Lang

New York 2001

14:54 min, Ton / sound: Pe Lang

Nyima 2001

29:18 min, music: Milarepa’s Vajra songs

Paris 1999

29:18 min, Ton/ sound: Pe Lang

Street Parade I 1999

14:47 min, Ton/ sound: Pe Lang

Street Parade II 1999

16:03 min, Ton/ original sound

Tokio 2003

13:00 min, Ton/ sound: S. Schobinger

Max 1997

38:04 min, Ton/ without sound

Koi 1998

30:00 min, Ton/ sound: Pe Lang

Venedig 2001

6:26 min, Ton/ without sound

Aya 2003

6:26 min, Ton/ without sound

Tama 2003

41:11 min, Ton/ sound: S. Schobinger

Frances and the Elves 2004

13:13 min, Ton/ sound : Pe Lang

Portrait Sonja and Linda 2004

00:00 min, Ton/ sound Pe Lang

Prag 2005

41:41:47 min, Ton/ sound S. Schobinger

Venedig 2005

40:13 Min, Ton / Sound : S. Schobinger